2007-01-29
Aktualności / OSP Dołęga

Walne zebranie
OSP Dołęga

Dnia 27.01.2007 odbyło się walne zebranie OSP Dołęga. Prezes Czarnik Zdzisław złożył sprawozdanie z działalności za rok 2006.

Radny Stanisław Burzawa przedstawił plan przebudowy dzwonnicy przy dołęskiej kaplicy.

Do grona strażaków przyjęto nowych ochotników, są nimi: Dawid Gargul, Mateusz Polak, Paweł Kukiełka.

29 stycznia 2007r. OSP Dołęga