Aktualności
data dodania: czwartek, 24 września 2020 r.
Działając  na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r....
data dodania: czwartek, 24 września 2020 r.
Działając  na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 38  i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r....
data dodania: wtorek, 22 września 2020 r.
Nadwiślańska Grupa Działania „E.O.CENOMA” ogłasza konkurs fotograficzny pt. Szlakiem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,...
data dodania: wtorek, 22 września 2020 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosowanie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie...
data dodania: wtorek, 22 września 2020 r.
Na podstawie art. 42 a i b, ust. 2 ustawy Prawo Łowiecki z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 67) Wójt Gminy Szczurowa, podaje do publicznej wiadomości, informację przedłożoną przez Koło Łowiecki „Sokół” w Bochni...
data dodania: czwartek, 17 września 2020 r.
Drodzy Uczestnicy, prosimy o zapoznanie się z regulaminem Rajdu. Przypominamy, że rejestracja uczestników w dniu Rajdu rozpocznie się o godzinie 9:30. Bardzo prosimy o przybycie z wydrukowanymi i wypełnionymi oświadczeniami,...
data dodania: czwartek, 17 września 2020 r.
14 września  2020 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie...
data dodania: środa, 16 września 2020 r.
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w gminie Szczurowa, powstały w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim,...
data dodania: środa, 16 września 2020 r.
Serdecznie zachęcamy rolników z terenu gminy Szczurowa do wzięcia udziału w konkursie „Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Rolnicy trzech gmin z województwa małopolskiego, którzy spiszą się najliczniej...
data dodania: wtorek, 15 września 2020 r.
Urząd Gminy Szczurowa uprzejmie informuje, że w dniach 28.09. - 09.10.2020 r. zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego...
data dodania: wtorek, 15 września 2020 r.
Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
data dodania: poniedziałek, 14 września 2020 r.
Urząd Gminy w Szczurowej informuje, że w związku z przebudową parkingu w centrum Szczurowej przystanek autobusowy Szczurowa - centrum zostanie od dnia 21.09.2020 r. czasowo przeniesiony na parking w okolicach szkoły przy ul. Szkolnej....
data dodania: poniedziałek, 14 września 2020 r.
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę w celu rolniczego wykorzystania działki nr ew. 595 położonej w miejscowości Dąbrówka Morska:...
data dodania: czwartek, 10 września 2020 r.
W Szczurowej nie było wakacji od inwestycji. Bardzo intensywne działania inwestycyjne prowadzone są na terenie gminy Szczurowa, niektóre zadania są już w fazie końcowej,...
data dodania: czwartek, 10 września 2020 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy Szczurowa z dnia 10 września 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczurowa”. Więcej informacji poniżej....
data dodania: czwartek, 10 września 2020 r.
Urząd Gminy w Szczurowej - ZOSiP informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021...
data dodania: środa, 09 września 2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Górce, serdecznie zaprasza mieszkańców Małopolski w tym szczególnie mieszkańców gminy Szczurowa do udziału w III Rajdzie Rowerowym „100 km Wolności” który odbędzie się 20.09.2020 roku....