Aktualności
data dodania: wtorek, 13 kwietnia 2021 r.
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Eksploatacja części złoża kruszywa „ Pojawie”  o powierzchni około 22,5 ha. ...
data dodania: wtorek, 13 kwietnia 2021 r.
Wiele spraw z urzędem skarbowym możesz załatwić online i bez wychodzenia z domu, m.in. poprzez serwis e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl. ...
data dodania: wtorek, 13 kwietnia 2021 r.
31 marca ARiMR rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać do 29 maja 2021 roku. ...
data dodania: wtorek, 13 kwietnia 2021 r.
Gmina Szczurowa pozyskała 42 tysiące złotych dofinansowania z Zarządu Dróg Wojewódzkich na poprawę bezpieczeństwa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964.  Dzięki tym funduszom, oraz środkom własnym, zostanie wykonane oświetlenie dwóch przejść dla pieszych w centrum Szczurowej. ...
data dodania: piątek, 09 kwietnia 2021 r.
8 kwietnia 2021 roku zmarł śp. ks. Jan Orlof – Długoletni proboszcz w Szczurowej i rezydent w parafii Słopnice Górne. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Słopnicach Górnych w poniedziałek (12 kwietnia) o godz. 12.00, po której ciało śp. Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. ...
data dodania: piątek, 09 kwietnia 2021 r.
10 kwietnia 2021 roku mijają dwie bardzo ważne rocznice dla Polaków. Pierwsza związana z mordem dokonanym na obywatelach polskich w Katyniu i innych miejscach zbrodni na terenie ZSRS, gdzie zginęło ok. 22 tysiące oficerów Wojska Polskiego oraz inteligencji polskiej. Zbrodni tej dokonali Sowieci, choć prawda ta była fałszowana i ukrywana przez całe dziesięciolecia. ...
data dodania: piątek, 09 kwietnia 2021 r.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Brzeskiego oraz wykonawców udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zawiesza się udzielanie porad osobiście  w okresie od dnia 29.03.2021 r. do dnia 23.04.2021 r. ...
data dodania: czwartek, 08 kwietnia 2021 r.
7 kwietnia, swoje 104 urodziny obchodziła Pani Aniela Słowik, mieszkanka Uścia Solnego. ...
data dodania: czwartek, 08 kwietnia 2021 r.
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Zespół dwóch farm fotowoltaicznych o planowanej mocy 1 MW każda wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szczurowa działka nr 787 , gmina Szczurowa. ...
data dodania: środa, 07 kwietnia 2021 r.
Gmina Szczurowa 7 kwietnia br. rozpoczęła konsultacje w zakresie opracowanego projektu SRG 2021-2030. Przedmiotowe konsultacje prowadzone są w celu poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie projektu ww. dokumentu. ...
data dodania: wtorek, 06 kwietnia 2021 r.
1 kwietnia br., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., zgodnie z Ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021 (Dz. U. z 2019 poz. 1775, z późn. zm.), w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań...
data dodania: sobota, 03 kwietnia 2021 r.
 Radosnych i spokojnych świąt wielkanocnych! ...
data dodania: czwartek, 01 kwietnia 2021 r.
Obwieszeczenie wójta Gminy Szczurowa dotyczące złożonego wniosku o przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "„ Eksploatacja złoża  kruszywa naturalnego /piasku i żwiru/..." ...
data dodania: środa, 31 marca 2021 r.
Informujemy, że 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy Szczurowa będzie pracował w ograniczonym zakresie, w godzinach od 8.00 – 12.00. ...
data dodania: środa, 31 marca 2021 r.
Dziesięć lat temu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę, która ustanawiała 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Było to bardzo ważne i długo wyczekiwane wydarzenie, ponieważ nasz kraj oficjalnie wziął w opiekę pamięć i dobre imię niezłomnych żołnierzy podziemia niepodległościowego, którzy w wyniku założeń władz komunistycznych mieli zostać skazani na zapomnienie, ewentualnie na niechlubną pamięć. ...
data dodania: wtorek, 30 marca 2021 r.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu w 2021 roku. ...
data dodania: wtorek, 30 marca 2021 r.
Już po raz drugi odbyło się Szczurowskie Forum Lokalne o Młodzieży. Podczas drugiej edycji, która miała miejsce 26 marca, debatowano o młodych mieszkańcach gminy Szczurowa, ich potrzebach i problemach. Analizie zostały poddane wyniki ankiet i badań. ...