Aktualności
data dodania: piątek, 15 stycznia 2021 r.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców na temat spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego ...
data dodania: piątek, 15 stycznia 2021 r.
Uprzejmie informuję, że w związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych  przeciwko wirusowi ...
data dodania: środa, 13 stycznia 2021 r.
Prezentujemy harmonogram odbioru odpadów na rok 2021....
data dodania: poniedziałek, 11 stycznia 2021 r.
Ośrodek Zdrowia - SPZOZ  w Szczurowej, przystąpił do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 i został zakwalifikowany.  Dziś, na rządowej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien...
data dodania: poniedziałek, 11 stycznia 2021 r.
Od kilku lat nasza placówka bierze udział w Konkursie Poetycko - Fotograficznym organizowanym przez...
data dodania: piątek, 08 stycznia 2021 r.
Działając na podstawieart. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2.  art. 40 ust. 1, pkt. I ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) ...
data dodania: piątek, 08 stycznia 2021 r.
Działając na podstawieart. 13 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2.  art. 40 ust. 1, pkt. I ust. 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) ...
data dodania: piątek, 08 stycznia 2021 r.
Dla wszystkich przed 30-tką, którzy wrócili niedawno z zagranicy, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował nową, specjalną ofertę – projekt „Wróć z POWERem”....
data dodania: czwartek, 07 stycznia 2021 r.
Gmina Szczurowa przeznaczyła na sprzedaż cztery atrakcyjne nieruchomości zlokalizowane w Strefie Aktywności Gospodarczej. Działki o wielkości od 1 ha do 2 ha...
data dodania: środa, 06 stycznia 2021 r.
Seniorze! Zostań w domu. Twoje zdrowie jest najważniejsze! do 31 marca 2021 roku przedłużona realizacja programu...
data dodania: wtorek, 05 stycznia 2021 r.
Uprzejmie informujemy, że w Ośrodku Zdrowia - SP ZOZ w Szczurowej istnieje możliwość wykonania bezpłatnego szczepienia przeciw grypie pacjentów w wieku 75+,...
data dodania: wtorek, 05 stycznia 2021 r.
Seniorze! Zostań w domu. Twoje zdrowie jest najważniejsze! do 31 marca 2021 roku przedłużona zostaje realizacja programu Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11,...
data dodania: wtorek, 05 stycznia 2021 r.
Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że I i II opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 r....
data dodania: wtorek, 05 stycznia 2021 r.
Obwieszczenie informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia...
data dodania: poniedziałek, 04 stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ), § 2 i  § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ...
data dodania: poniedziałek, 04 stycznia 2021 r.
Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
data dodania: czwartek, 31 grudnia 2020 r.
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej” w postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną...