Aktualności
data dodania: piątek, 09 listopada 2018 r.
Gmina Szczurowa, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Zespół Szkół w Szczurowej oraz Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych...
data dodania: piątek, 09 listopada 2018 r.
Po kilku rozmowach z Wójtem Gminy Marianem Zalewskim i wizycie w terenie kolejny inwestor wystąpił z wnioskiem o zakup działki o powierzchni 2 ha w terenie budowanej Strefy...
data dodania: piątek, 09 listopada 2018 r.
Odbiorem końcowym zostały zakończone prace modernizacyjne i remontowe budynku Remizy OSP w Zaborowie. Remont ten był możliwy dzięki środkom finansowym które udało się pozyskać Gminie Szczurowa z programu „Małopolskie Remizy”....
data dodania: piątek, 09 listopada 2018 r.
Stosownie do art. 35 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości, że 09 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń...
data dodania: czwartek, 08 listopada 2018 r.
Sesja Rady Gminy Szczurowa- 14 listopada 2018 r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej...
data dodania: środa, 07 listopada 2018 r.
Wójt Gminy Szczurowa, przedstawia sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie projektu „Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi...
data dodania: wtorek, 06 listopada 2018 r.
Gmina Szczurowa, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej oraz Klub Seniora w Szczurowej mają zaszczyt zaprosić na Wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych z Klubem Seniora...
data dodania: wtorek, 06 listopada 2018 r.
Już za niewiele ponad tydzień, 14 listopada, będziemy obchodzić Dzień Czystego Powietrza. Z tej okazji, dzieci z całej Małopolski napiszą list do sąsiada, w którym będą starać się przekonać go, że warto wymienić piec na bardziej ekologiczny. Także Ty dołącz do naszej akcji!...
data dodania: wtorek, 06 listopada 2018 r.
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z wszczętym z urzędu w dniu 13 sierpnia 2018 r. postępowaniem administracyjnym...
data dodania: poniedziałek, 05 listopada 2018 r.
24 października, o godz. 10:30 na sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu zgromadziła się młodzież ze starszych klas Szkoły Podstawowej w Szczurowej. Celem ich wizyty w Domu Kultury było spotkanie z przedstawicielami...
data dodania: poniedziałek, 05 listopada 2018 r.
Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zaprasza do udziału w konkursie pn. „TWOJE DIY...
data dodania: poniedziałek, 05 listopada 2018 r.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku informuje, że stosownie do § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie...
data dodania: środa, 31 października 2018 r.
Mobilny Klub Seniora Gminy Szczurowa z siedzibą w Strzelcach Wielkich na wycieczce krajoznawczej, tym razem w gościnie u Ojca Mateusza w Sandomierzu. Po drodze do Sandomierza zahaczyliśmy o Połaniec. Jako zgrana grupa wszędzie odnajdziemy coś ciekawego....
data dodania: wtorek, 30 października 2018 r.
Na podstawie art. 42 a, b ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r.(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) Wójt Gminy Szczurowa podaje do publicznej wiadomości informację Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” w Bochni...
data dodania: poniedziałek, 29 października 2018 r.
Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, szuka osób chętnych do pracy w świetlicach sezonowych na terenie gminy Szczurowa....
data dodania: piątek, 26 października 2018 r.
26 października 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim podpisane zostały umowy na dofinansowanie dwóch zadań, tj. „Przebudowa Domów Ludowych w Niedzieliskach i Zaborowie...
data dodania: czwartek, 25 października 2018 r.
W Gminie Szczurowa dzięki uzgodnieniom w trakcie prowadzonych rozmów Wójta Gminy na początku miesiąca września br., zwiększyła się ilość świadczeń dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny...