Aktualności
data dodania: czwartek, 18 września 2014 r.
  Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji...
data dodania: czwartek, 18 września 2014 r.
Akcja honorowego oddawania krwi organizowana przez OSP Wola Przemykowska - Natków wraz z Komendą Pwiatową Państwowej Straży Pożarnej odbędzie się w niedziele 21 września...
data dodania: wtorek, 16 września 2014 r.
Dzięki pozyskaniu przez Gminę Szczurowa dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego uzupełnionego wkładem własnym samorządu...
data dodania: wtorek, 16 września 2014 r.
Zarząd Klubu Dołężan w Chicago ma zaszczyt zaprosić Państwa na zabawę klubową, która odbędzie się w sobote 27 września 2014 r. w sali Związku Klubów Polskich w Chicago....
data dodania: wtorek, 16 września 2014 r.
Tysiące osób meldują się na służbę potrzebującym, setki jednoczą się na ogólnopolskich szkoleniach, Basia Kurdej-Szatan razem z Maćkiem Łagodzińskim pokonują siebie, a mistrzowie olimpijscy...
data dodania: poniedziałek, 15 września 2014 r.
Najwyższa Izba Kontroli w Krakowie prowadzi kontrolę dotyczącą wykorzystania obiektów sportowych wybudowanych w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej...
data dodania: poniedziałek, 15 września 2014 r.
W ostatnią sobotę wakacji na placu przy remizie OSP w Kwikowie odbyło się Strażackie Pożegnanie Lata. Impreza miała na celu między innymi popularyzacje wśród najmłodszych trudnej sztuki pożarniczej....
data dodania: czwartek, 11 września 2014 r.
W miejscowości Strzelce Wielkie wykonana została nowa nawierzchnia na drodze gminnej Strzelce Wielkie – Podlas, na której wykonano podbudowę z klińca kamiennego, nawierzchnię...
data dodania: czwartek, 11 września 2014 r.
Urząd Gminy w Szczurowej – ZOSiP informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa. Warunkiem otrzymania pomocy jest:...
data dodania: wtorek, 09 września 2014 r.
W dniu 7 września 2014 rokuprzeprowadzono w miejscowości Strzelce Małe gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których wzięło udział 25 drużyn. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Brzesku, a sędzią głównym...
data dodania: wtorek, 09 września 2014 r.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje, że Ministerstwo Finansów uruchomiło centralny Portal Podatkowy. To pierwszy etap wdrażanego nowego systemu teleinformatycznego...
data dodania: wtorek, 09 września 2014 r.
W sołectwie Rudy-Rysie wykonana została nowa nawierzchnia na drodze gminnej Rudy-Rysie – Rudy, na której wykonano podbudowę z klińca kamiennego, powierzchniowe...