Aktualności
data dodania: wtorek, 16 października 2018 r.
Po wyjątkowo skomplikowanym i długotrwałym konkursie, najwyższej ocenie panelu ekspertów, projekt Gminy Szczurowa i Kopalni Zbrody uzyskał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wykorzystanie zasobów wodnych i kulturowych subregionu tarnowskiego dla wykreowania markowego produktu...
data dodania: wtorek, 16 października 2018 r.
"W zakolu Raby i Wisły" 3/2018 już w sprzedaży na terenie naszej gminy. Wraz z kwartalnikiem ukazał się bezpłatny dodatek pn. Dokonania samorządu Gminy Szczurowa 2014-2018...
data dodania: wtorek, 16 października 2018 r.
W ostatni wtorek września, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej zorganizowało spotkanie członków Kół Gospodyń Wiejskich z przedstawicielem programu „mojaWieś”,...
data dodania: wtorek, 16 października 2018 r.
Komitet Organizacyjny Pomocy Gminie Szczurowa w Chicago zaprasza na Uroczysty Bankiet Charytatywny dla Ojca Misjonarza w budowie sanktuarium im. Jana Pawła II w Afryce- Kongo....
data dodania: poniedziałek, 15 października 2018 r.
W dniu 8 października 2018 roku w Gorlickim Centrum Kultury odbyła się Uroczysta Gala Finałowa XXIV Sportowego Turnieju Miast i Gmin- Małopolska 2018. Gmina Szczurowa uplasowała się na zaszczytnym 10 miejscu w kraju oraz III w województwie małopolskim (w grupie III- od 7,5- 15 tys. mieszkańców)....
data dodania: poniedziałek, 15 października 2018 r.
Sesja Rady Gminy Szczurowa- 19 października 2018 r. Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przejdź do Biuletynu Informacji Publicznej...
data dodania: piątek, 12 października 2018 r.
W kolejnej audycji „Słowo za słowo” na antenie radia Rdn Małopolska z wójtem Gminy Szczurowa Marianem Zalewskim rozmawiała Dorota Kunc, 09.10.2018 r....
data dodania: piątek, 12 października 2018 r.
W dniu 12.10.2018 r. Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski odebrał od wicemarszałka województwa małopolskiego dr hab. Stanisława Sorysa dokument zapewniający dofinansowanie na realizację kolejnych inwestycji ze środków...
data dodania: piątek, 12 października 2018 r.
Dzięki drugiej w tym roku dotacji w wysokości 278 305 tys. zł, tym razem zdobytej w konkursie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rozpoczęte za kwotę 50 tys. zł prace przy konserwacji polichromii sufitowej w zabytkowym dworze Anastazji i Jana Kępińskich w Szczurowej będą mogły być wykonane w całości....
data dodania: czwartek, 11 października 2018 r.
Dnia  26 lutego 2018 r. Gmina Szczurowa reprezentowana przez Wójta Pana Mariana Zalewskiego zawarła porozumienie z Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie...
data dodania: czwartek, 11 października 2018 r.
W dniu 10.10.2018 r. zostały uroczyście przekazane oczyszczacze powietrza otrzymane od Marszałka Województwa Małopolskiego do 8 placówek przedszkolnych z terenu gminy Szczurowa....
data dodania: środa, 10 października 2018 r.
Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
data dodania: wtorek, 09 października 2018 r.
Z Wójtem Gminy Szczurowa Marianem Zalewskim w audycji „MiLowe rozmowy” tygodnika Miasto i Ludzie, rozmawiał Janusz Smoliński- 09.10.2018 r....
data dodania: poniedziałek, 08 października 2018 r.
W piątek, 28 września 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbył się pokaz filmu ,,Fanatyk” w reż. Michała Tylki. Po projekcji, na scenie zagościli: reż. Michał Tylka, odtwórcy głównych ról, Mikołaj Kubacki oraz Łukasz Szczepanowski, a także Monika Czesak- kostiumograf....
data dodania: poniedziałek, 08 października 2018 r.
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tarnowie zaprasza na szkolenie w zakresie Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu naziemnego przeznaczonego do stosowania...
data dodania: piątek, 05 października 2018 r.
"Kompetencje przyszłości- rozwój i doposażenie szkół gminy Szczurowa”- projekt nr RPMP.10.01.03-12-0278/16 pt.    W ramach projektu został zakupiony sprzęt TIK (technologie informacyjno- komunikacyjne)- za kwotę 685 000 zł....
data dodania: piątek, 05 października 2018 r.
W dniu 25.09.2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana kolejna dotycząca wymiany starych węglowych pieców, umowa z WFOŚiGW a Gminą Szczurowa...